Oplossingen voor lokale besturen

Oplossingen voor lokale besturen

Een zo goed mogelijke dienstverlening aan de burger: dát is het doel van elk plaatselijk bestuur en OCMW. Maar daar komt qua organisatie heel wat bij kijken. Want de leiding wil een efficiënt en kostenbesparend beleid handhaven. En het schepencollege vraagt regelmatig om gedetailleerde rapporten, zodat het doordacht beslissingen kan nemen.

Uw personeelsadministratie optimaliseren door samenwerking tussen de gemeenten en OCMW? Een betere dienstverlening aan uw personeel ook nu de druk op de budgetten groter wordt?

Bovendien mag u de wensen van het personeel en de vereisten van de planning niet uit het oog verliezen. Organiseert u een avondzitting? Dan moet u werkuren en medewerkers flexibel inzetten. Dankzij ons geautomatiseerde systeem voor tijdregistratie houdt u de aanwezigheden en planning eenvoudig en goedkoop in de hand. En beschikt u snel en doeltreffend over de juiste gegevens.

Maar er kan méér... Want ook de beveiliging van uw gebouw is steeds meer van belang. Hoe op een discrete manier bepaalde zones afsluiten van het grote publiek? Toegangsrechten definiëren voor verschillende types medewerkers en voor meerdere locaties? De toegang tot ruimtes waar belangrijke documenten (bv. reispassen, identiteitskaarten) bewaard worden, sluitend inregelen. Bepaalde deuren automatisch opensturen tijdens de openingsuren van een bepaalde dienst?

Door integratie en samenwerking bundelt u uw inspanningen en middelen en wint aan efficiëntie.

Hier verneemt u er meer over!