MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of MVO is geen modewoord, maar een mentaliteit die in alle lagen van de GET-organisatie aanwezig is en gestimuleerd wordt.

Reeds 5 decennia biedt GET kwaliteit op het kruispunt van elektronica en informatica met optimale dienstverlening als middelpunt. Elke dag opnieuw streven wij naar een initiatiefvolle samenwerking, klantgerichtheid, leergierigheid en innovatie, wederzijds respect en vertrouwen.

GET is meer dan een leverancier van soft- en hardware. Dienstverlening, kwaliteit en klantgerichte oplossingen zijn belangrijke meerwaarden voor onze klanten. Maar GET wil ook zijn interne klanten tevredenstellen. Een doordacht personeelsbeleid, de nodige inspraak en aandacht voor teambuilding maken dat de GET-medewerkers trouw blijven aan de onderneming.

In onze ondernemingsvoering tenslotte streven we naar een evenwichtige balans tussen winst, mensen en milieu. Op diverse fronten draagt GET bij om de ecologische voetafdruk te beperken, denk maar aan een paperless office, energiezuinige werkomgeving en milieuvriendelijke ondernemingswagens.

Elke dag streeft GET ernaar om zowel de belangen van People, Planet en Profit te behartigen, in samenspraak met alle stakeholders.