Missie en visie

Waar GET voor staat

Met GET heeft u gekozen voor een partner die blijft investeren in oplossingen voor de Benelux-markt. Bovendien werken we samen met de primion group aan innoverende en sluitende security-oplossingen. Dit alles vertalen we in de slogan: “Different brands, one global player”.

De synergie gaat verder dan oplossingen en een slogan. Samen met alle bedrijven van de primion group hebben wij een missie en visie uitgewerkt, aangevuld met waarden die wij willen nastreven. Dit overigens helemaal in lijn met de huidige missie en visie van GET.

Visie: We take care of you, while you take care of your business!

Wij ontzorgen u met onze oplossingen door ondersteunende processen zoals het beheer van arbeidstijd en uw bedrijfsbeveiliging optimaal in te regelen. Zo kan u zich concentreren op uw kernactiviteit.

Missie: We create the best solutions and services, delivering reliable processes for your Security and Time Management.


Wij bouwen de beste oplossingen en diensten om u te verzekeren van de meeste betrouwbare processen.

Deze toekomstvisie werd niet alleen door mezelf, maar ook door de raad van bestuur van de primion group ondertekend... Op die manier werken we verder aan een stevige basis om niet alleen voor onze medewerkers maar vooral ook voor u, onze klant in de toekomst te verzekeren van de beste oplossing en de meest efficiënte service.

Yves D’Hooghe
CEO