Uren-registratie

Time sheets

Timesheets zijn bedoeld voor projectmedewerkers die via een timesheet hun uren verantwoorden op projecten. De verantwoording gebeurt door de medewerker zelf, veelal na de feiten, maar ze kan ook op voorhand gebeuren. Prime Cost, onze software voor urenregistratie, is hier de ideale oplossing voor.

Meer inzicht dankzij timesheets

Met behulp van timesheets meet u de tijd die medewerkers besteed hebben aan projecten, taken... Zo stuurt u uw medewerkers eerder op output dan op aanwezigheid. Door inzicht in de tijdsbesteding kunnen medewerkers beter hun werk inplannen en kunnen de projectleiders de voortgang van hun projecten opvolgen.

Bovendien kunt u de gegevens ook verwerken voor nacalculatie, facturatie, in functie van WBSO-rapportage (NL) of in jaarverslagen t.a.v. overheden die bepaalde projecten subsidiëren.

Talloze mogelijkheden met prime Cost

Naast het opvolgen van timesheets biedt prime Cost u nog tal van mogelijkheden. Afhankelijk van uw organisatie, de informatie die u wil registreren en het type medewerker dat zijn uren zal verantwoorden, kunt u één of meerdere ‘prime Cost’-oplossingen met elkaar combineren.