Uren-registratie

Jobtijdregistratie: oplossing voor industriële omgevingen

Via jobtijdregistratie kan men de werktijd verdelen over orders. Bovendien kunt u statussen van werkorders melden. De verdeelde uren kunt u gebruiken als input voor de nacalculatie en/of facturatie. De statusmeldingen geven de voortgang van het productieproces weer en maken eventuele bijsturing mogelijk.

Jobtijdregistratie: eenvoudiger, sneller, accurater

De registratie gebeurt door productiemedewerkers. Zij hebben de mogelijkheid om op een snelle en gebruiksvriendelijke manier te registreren op welk werkorder ze werken. De registratie gebeurt bij het begin van een activiteit en via een webapplicatie. Het scannen van barcodes en QR-codes kan de registratie vereenvoudigen, versnellen en accurater maken.

Integratie met uw ERP-pakket

De jobtijdregistratie veronderstelt in de meeste gevallen een koppeling met een ERP-pakket of een productiesysteem. De werkorders waarop medewerkers kunnen registreren, kan u op regelmatige basis inlezen in prime Cost, onze software voor urenregistratie. De berekende uren worden ook weer doorgegeven aan het externe systeem.

Talloze mogelijkheden met prime Cost

Naast jobtijdregistratie biedt prime Cost u nog tal van mogelijkheden. Afhankelijk van uw organisatie, de informatie die u wil registreren en het type medewerker dat zijn uren zal verantwoorden, kunt u één of meerdere ‘prime Cost’-oplossingen met elkaar combineren.