Uren- registratie

Urenregistratie

Inzicht in kosten op basis van exacte cijfers over arbeidstijd

Bent u op zoek naar informatie over de reële personeelskost per kostenplaats ?  Hebt u met het Nieuwe Werken behoefte aan meer inzicht in de tijdsbesteding van uw medewerkers nu deze niet meer altijd op kantoor werken ? Wil u weten hoeveel werkuren uw medewerkers op een werkorder of project hebben gepresteerd ?  Wil u inzicht in de progressie van een project of werkorder ?  Wil u de arbeidskost van een project kennen om op die manier de nacalculatie ervan een te kunnen doen ?  Bent u verplicht om de uren te verantwoorden die u op een gesubsidieerd project uitvoert ? 

Met prime Cost kunt u de arbeidsuren van uw medewerkers registreren met de bedoeling de kost ervan in kaart te brengen.  Zo weet u precies hoeveel arbeidstijd er naar een project, taak, werkorder is gegaan of hoe de verdeling van de personeelskost per kostenplaats is.  Integratie met ERP- en productiesystemen is een evidentie.
Op basis van prime Cost kunt u elke dag opnieuw gefundeerde beslissingen nemen.