Uren- registratie

Urenregistratie: inzicht in uw kosten dankzij exacte cijfers over arbeidstijd

Bent u op zoek naar informatie over de reële personeelskost per kostenplaats? Heeft u met het Nieuwe Werken behoefte aan meer inzicht in de tijdsbesteding van uw medewerkers nu ze niet meer altijd op kantoor werken? Wil u weten hoeveel werkuren uw medewerkers op een werkorder of project hebben gepresteerd?  Wil u inzicht in de progressie van een project of werkorder? Wil u de arbeidskost van een project kennen om een nacalculatie te doen? Bent u verplicht om de uren te verantwoorden die u op een gesubsidieerd project uitvoert? Dan is prime Cost, onze software voor urenregistratie, ideaal voor u.

Inzicht in de tijdsbesteding van uw medewerkers met prime Cost

Met prime Cost kunt u de arbeidsuren van uw medewerkers registreren met de bedoeling de kost ervan in kaart te brengen. U kunt de werkuren van uw medewerkers verdelen:

 • Per kostenplaats
 • Over projecten en taken
 • Per klant en activiteiten
 • Over werkorders en bewerkingsstappen

Zo krijgt u via prime Cost input voor:

 • Headcount
 • Nacalculatie van projecten of orders
 • Facturatie van projecten of orders
 • De progressie in projecten of werkorders
 • Verantwoording van uren tegenover sponsors van gesubsidieerde projecten
 • Inzicht in de tijdsbesteding van medewerkers ook als ze niet altijd op kantoor zijn

U kunt de resultaten van de uurregistratie verwerken in draaitabellen die u rechtstreeks vanuit prime Cost kan opstarten. Zowel de gegevens als de lay-out van de draaitabellen kunt u vastleggen in prime Cost, zodat u de data niet eerst naar Excel hoeft te exporteren vooraleer u er mee aan de slag kan. De resultaten van prime Cost zijn in de vorm van exports en views op de database eveneens voor andere applicaties toegankelijk.

Zo weet u precies hoeveel arbeidstijd er naar een project, taak of werkorder is gegaan of hoe de verdeling van de personeelskost per kostenplaats is. Daardoor helpt prime Cost u elke dag opnieuw bij het nemen van gefundeerde beslissingen.

Koppeling met uw ERP-pakketten, tijdregistratie en personeelsplanning

 • ERP-pakketten

Als u urenregistratie gebruikt om arbeidstijd toe te wijzen aan projecten en/of werkorders, kunt u prime Cost koppelen aan uw ERP-pakket.

Een bi-directionele koppeling kan zorgen dat:

 • de lijst van projecten en/of werkorders vanuit het ERP-pakket geüpdatet wordt
 • Primetime op regelmatige basis de geregistreerde uren ter beschikking kan stellen van het ERP-pakket

Denk hierbij aan ERP-oplossingen zoals SAP, Baan, JD Edwards, MS Dynamics NAV, MS Dynamics AX, ...
 Uiteraard kunt u de applicatie ook volledig onafhankelijk van externe systemen gebruiken.

 • Tijdregistratie

Daarnaast is het mogelijk om deze software voor urenregistratie naadloos te integreren in prime Time, onze software voor tijdregistratie. Dit brengt de nodige tijdsbesparing met zich mee. Door de vergelijking van de verantwoorde uren met de geregistreerde werktijden verhoogt de datakwaliteit. Op deze manier zullen uw medewerkers, indien u dat wenst, niet meer of minder uren kunnen verantwoorden dan ze gewerkt hebben.

Bovendien hoeven medewerkers hun afwezigheden niet meer te verantwoorden. Eens de afwezigheid in prime Time bekend is, zal ze doorstromen naar de urenregistratie, bijvoorbeeld naar de timesheets.

 • Personeelsplanning

Verder kunt u prime Cost nog koppelen aan prime Plan, onze software voor personeelsplanning. Dit biedt de mogelijkheid om de werktijd van productiemedewerkers te verdelen over de machines, lijnen of afdelingen waarop ze gewerkt hebben. De input van deze verdeling gebeurt vanuit prime Plan. Op deze manier verkrijgt men informatie voor headcount of voor nacalculatie van productieactiviteiten.

Urenregistratie in al zijn facetten

Afhankelijk van uw organisatie, de informatie die u wil registreren en het type medewerker dat zijn uren zal verantwoorden, kiest u één of meerdere ‘prime Cost’-oplossingen.