Welke mogelijkheden zijn er om fysieke kenmerken contactloos te registreren?

Er zijn in totaal vier uitbreidingsfasen, van anonieme verificatie zonder registratie van persoonlijke gegevens tot persoonlijke verificatie en het automatisch blokkeren van toegangsrechten.

Daarnaast – ook voor de tijd na corona – kunnen de systemen flexibel worden geschaald en gebruikt volgens de geldende vereisten. Bijvoorbeeld als brandmeldsysteem, inbraakalarmsysteem, voor vluchtwegtechnologie en gebouwbeheersystemen.

Uitbreidingsfase 1:

Monitoring & koortsmeting zonder toegangscontrole

Handmatige evaluatie door beveiligingspersoneel

 • Anonieme bewaking zonder registratie van persoonlijke gegevens
 • De meting van de lichaamstemperatuur is contactloos via de warmtebeeldcamera
 • De videobeelden die door de camera zijn vastgelegd, worden niet opgeslagen
 • Het veiligheidspersoneel heeft geen direct contact met de personen
 • De situatie kan handmatig worden geëvalueerd door het beveiligingspersoneel

Toepassingen

 • Vrij verkeer van bezoekers in openbare gebouwen:
 • Ziekenhuizen en revalidatiecentra
 • Luchthavens
 • Rust- en verzorgingstehuizen
 • Stations
 • Bibliotheken

In principe kunnen mensen het gebouw binnenkomen zonder een identiteitsbewijs. De situatie wordt visueel / handmatig geëvalueerd. De veiligheidsdiensten kunnen naar eigen goeddunken ingrijpen.

Uitbreidingsfase 2:

Monitoring & koortsmeting met toegangscontrole en zonder identiteitsbewijs

Automatische vergrendeling in geval van verdachte omstandigheden

 • Anonieme bewaking zonder verzameling van persoonlijke gegevens
 • De meting van de lichaamstemperatuur gebeurt contactloos via de warmtebeeldcamera
 • De videobeelden die door de camera zijn vastgelegd, worden niet opgeslagen
 • Het veiligheidspersoneel heeft geen direct contact met de personen
 • Als een verhoogde lichaamstemperatuur wordt gedetecteerd, worden de toegangen automatisch vergrendeld

Alle processen worden bewaard en gedocumenteerd in het logboek voor evaluatie.

Toepassingen

Vrij verkeer van bezoekers in openbare gebouwen:

 • Ziekenhuizen en revalidatiecentra
 • Luchthavens
 • Rust- en verzorgingstehuizen
 • Stations
 • Tentoonstellingshallen
 • Universiteiten

Mensen kunnen het gebouw binnenkomen zonder identiteitsbewijs. Het beveiligingspersoneel volgt de video-opnamen in real time. Het systeem sluit automatisch bestaande ingangen, bijv. draaihekken, af als de drempelwaarde van de lichaamstemperatuur, opgeslagen in het systeem, wordt overschreden. Voorbeeld: Het draaihek blokkeert wanneer de lichaamstemperatuur 38° C is.

Handmatige ontgrendeling

Het beveiligingspersoneel kan de toegang handmatig vrijgeven.

Uitbreidingsfase 3:

Monitoring & koortsmeting met toegangscontrole én identiteitsbewijs

Meting van de lichaamstemperatuur in combinatie met toegangsrechten

 • Contactloze meting van de lichaamstemperatuur via een warmtebeeldcamera
 • Registratie van persoonsgegevens in geval van een toegangsverzoek
 • De beelden die door de camera zijn vastgelegd, worden niet opgeslagen
 • Het veiligheidspersoneel heeft geen direct contact met de personen
 • Als de drempelwaarde wordt overschreden, worden de toegangen automatisch vergrendeld

Toepassingen

Bezoekersstromen in niet-publieke gebouwen:

 • Intensive care gebieden in ziekenhuizen en revalidatiecentra
 • Rust- en verzorgingstehuizen
 • Personeelsingangen
 • Laboratoria en onderzoeksfaciliteiten
 • Opslagruimtes
 • Voedingsindustrie
 • Slachthuizen
 • En veel meer

De persoon registreert zich bij de kaartlezer aan de ingang met zijn of haar identiteitsbewijs. De warmtebeeldcamera meet de lichaamstemperatuur. Als de drempelwaarde wordt overschreden, wordt het toegangsverzoek geregistreerd in een alarmscenario en wordt de toegang voor deze persoon geblokkeerd. Voor het beveiligingspersoneel kan een workflow worden opgeslagen, die stap voor stap de vooraf gedefinieerde beveiligingsprocedure overloopt.

Audiovisuele verificatie

Via het psm2200-besturingssysteem kan de situatie opnieuw worden beoordeeld door middel van een livestream. Het beveiligingspersoneel kan met de persoon communiceren via een optioneel geïnstalleerd intercomsysteem en zo de audiovisuele verificatie starten.

Uitbreidingsfase 4:

Gebruik van de technologie voor de tijd na corona

Ook voor de postcoronatijd bieden onze flexibel schaalbare oplossingen waardevolle en belangrijke ondersteuning in het dagelijkse werk.

Alle veiligheidsgerelateerde toepassingen kunnen op één platform worden weergegeven:

 • Toegangscontrole
 • Bezoekersbeheer
 • Brandalarmtechniek
 • Inbraakalarmtechniek
 • Gebouwbeheersysteem
 • Vluchtroutetechnologie
 • Videobewaking

Het beveiligingspersoneel heeft op elk moment een compleet overzicht en kan in enkele seconden reageren in geval van nood. De flow is als volgt:

 • Sensoren reageren
 • Alarm wordt geactiveerd
 • Brandwerende deuren sluiten
 • Vluchtroutes gaan open
 • Hulpdiensten worden verwittigd

Uitgebreide documentatie garandeert de traceerbaarheid en evaluaties zijn te allen tijde mogelijk.

Hier vindt u meer informatie over ons psm2200-risicomanagementsysteem.