Tijd - registratie

Uitwisseling van gegevens met andere HR-systemen

Koppeling met uw sociaal secretariaat

De tijdregistratie verzorgt de individuele prestatieberekening. Ze levert deze resultaten aan in een bestand op maat van uw sociaal secretariaat. We maken afspraken rond parameters zoals:

  • formaten
  • afsluiting van een loonperiode voor het einde van de maand (bedienden)
  • voorschotten (arbeiders)
  • synchronisatie van verwerkte loonperiodes

Door de uitwisseling van personeelsgegevens vermijdt u bovendien dubbele invoer van gegevens.

GET realiseerde al loonkoppelingen met toonaangevende Belgische sociale secretariaten en met verschillende salarispakketten uit de Nederlandse en de Franse markt.

Tijdswinst dankzij integratie in HRM-software

Om ervoor te zorgen dat u één gegeven slechts op één plaats moet ingeven, kan prime Time personeelsgegevens uitwisselen met uw HRM-softwarepakket of personeelsinformatiesysteem.

Bij diverse klanten neemt de tijdregistratie vanuit het personeelsinformatiesysteem niet alleen de personeelsgegevens, maar ook de organisatiestructuur over.

De koppeling kan gemaakt worden op basis van bestandsuitwisseling, maar ook rechtstreeks op databaseniveau of via web services.