Tijd - registratie

 

Heldere rapportage

Duidelijke en objectieve cijfers ter ondersteuning van uw beleid

Prime Time ondersteunt uw dagelijks aan- en afwezigheidsbeheer met een breed scala aan rapporten.

  • Individuele rapporten.
  • Planningsrapporten.
  • Overzichtsrapporten van registraties.

Bovendien biedt prime Time doelgerichte analyserapporten van resultaten

  • Verzuimrapport met ziektepercentage, ziekteperiodes, frequentie van ziektes en de Bradfordfactor.
  • Overwerkrapporten die inzicht in werkdruk verschaffen.
  • Beschikbare capaciteit: openstaande en geplande vakantiedagen voor een persoon, een afdeling of een kostenplaats.

Naast het cijfermatige overzicht bieden de rapporten ook een grafische weergave van de gegevens waardoor trends in één oogopslag duidelijk worden.