Tijd - registratie

Hedendaagse verlof- en ziekte administratie

Prime Time biedt u tools voor een moderne verlof- en ziekteadministratie

  • Self-service voor aanvragen en goedkeuringen van vakantie.
  • Digitale vakantiekaarten voor medewerkers.
  • Overzichten van openstaande vakantiedagen.
  • Een lijst van in te leveren ziekte attesten.
  • Verzuimrapporten die verzuim objectiveren op basis van cijfers als de Bradfordfactor.
  • Efficiënte registratie van ziekte en arbeidsongevallen.

U en uw medewerkers hebben steeds zicht op totalen en saldi: jaarlijks verlof, ADV, anciënniteitsverlof, aantal ziektedagen…

U bepaalt hoe totalen worden berekend: in uren, hele of halve dagen. Bijkomend kan u de verlofsaldi organiseren in een cascade. De cascade bewaakt in welke volgorde de tellers moeten worden afgebouwd als een medewerker verlof opneemt. Zo hoeft u dit niet meer zelf in het oog te houden.

Wat met verlofoverdracht?

U bepaalt de regels voor automatische verlofoverdracht op het einde van de periode:

  • Hoeveel vakantie kan iemand op het einde van het jaar meenemen naar het volgende jaar.
  • Tot hoe lang kan deze vakantie nog opgenomen worden.
  • Wat gebeurt er met inhaalrust die niet is opgenomen binnen de vastgelegde termijn.