Integratie

Integratiemogelijkheden met externe applicaties

Prime Time koppelt niet alleen met loonapplicaties of HRM-systemen en werkt op dezelfde database toegangscontrole, urenregistratie en personeelsplanning.

Toegangscontrole

De integratie tussen tijdregistratie en toegangscontrole verhoogt uw gebruiksgemak en leidt naar aanzienlijke tijdswinst. U voert personeelsgegevens slechts 1 keer in en in éénzelfde personeelsfiche geeft u zowel het werkrooster als de toegangsrechten in.

Eén badge:

  • Gebruiksgemak voor medewerkers.
  • Bij verloren of beschadigde badges slechts één mutatie.
  • Slechts één vingerafdrukregistratie bij gebruik van fingerprint lezers.

Eén database:

U voert personeelsgegevens slechts één maal in. In het personeelsscherm van prime Time bepaalt u voor een medewerker in zowel een werkregeling als zijn toegangsrechten.

Eén leverancier:

U heeft slechts één leverancier voor uw software voor toegangscontrole én tijdregistratie.

Personeelsplanning

De planningsmodule prime Plan is volledig geïntegreerd met prime Time. Hierdoor kunnen HR- en operationele processen naadloos op elkaar aansluiten.  

Doordat prime Plan werkt op dezelfde database als de tijdregistratie bouwt het planbord zich grotendeels vanzelf op. De planner ziet meteen alles wat hij moet weten over basisroosters, afwezigheden, verloftellers shiften en meer... Die gegevens hoeft hij alvast niet nog eens te beheren, waardoor het gevaar op inconsistente gegevens geweken is.

Anderzijds zijn roosterwijzigingen die de planner doorvoert of afwezigheden die hij op zijn beurt ingeeft, meteen zichtbaar voor de personeelsdienst. De werktijden en verloningen worden rechstreeks op een correcte manier berekend. Dat betekent een belangrijke tijdswinst voor de personeelsdienst .

In prime Time wordt de planning afgetoetst aan de realiteit en bijgestuurd. In- en uitboekingen maken meteen duidelijk of de werkelijkheid de planning volgt

  • Wanneer er afwijkingen gedetecteerd worden door de tijdsregistratie, worden deze ook zichtbaar op het planbord.
  • Op basis van boekingen gebeuren er automatische berekeningen van supplementen, premies, vergoedingen voor oproep en vervanging, ...
  • De planner kan afwezigheidsaanvragen van medewerkers correct beoordelen, rekening houdend met de te verwachten personeelsbehoefte.

Urenregistratie

Prime Cost, de software voor urenregistratie integreert vloeiend met prime Time wat ook weer een tijdsbesparing met zich meebrengt.
Door de vergelijking van de verantwoorde uren met de geregistreerde werktijden, verhoogt de datakwaliteit. Op deze manier zullen uw medewerkers, indien u dat wenst, niet meer of minder uren kunnen verantwoorden dan ze gewerkt hebben.

Bovendien hoeven medewerkers hun afwezigheden niet meer te verantwoorden.  Eens de afwezigheid in prime Time bekend is, zal ze doorstromen naar de urenregistratie, bv. naar de timesheets.