Security management

prime security management / psm

De klok rond beschermd door een intelligent risicomanagementsysteem

Onze PSIM softwareoplossing “prime security management” – kortweg psm2200 – is de managementoplossing voor centrale controle van alle aanwezige subsystemen zoals toegangscontrole, gebouw- en brandveiligheidstechniek evenals videobewaking. psm2200 integreert deze toepassingen op één platform, zodat op elk ogenblik een volledig overzicht mogelijk is.

In geval van calamiteiten telt elke seconde:

 • alarmen worden geactiveerd
 • brandwerende deuren gaan dicht
 • vluchtwegen gaan open
 • contactpersonen worden automatisch verwittigd

De data die ter beschikking worden gesteld door het veiligheids- of gebouwenbeheersysteem, worden via bidirectionele koppelingen door psm2200 in één uniforme interface geïntegreerd en gevisualiseerd. De vervolgscenario's die daaruit voortvloeien, kunnen vooraf als geautomatiseerde processen worden gedefinieerd, bijv. de alarmering van veiligheidsverantwoordelijken.

Manuele ingrepen kunnen indien nodig worden ondersteund door individuele workflow-scenario's, bijv. welke deuren openen of sluiten automatisch bij alarm.

prime security management / psm2200

 • Biedt meerwaarde door de datainput van de verschillende subsystemen te combineren.
 • Optimaliseert reactieprocessen.
 • Kan steeds worden uitgebreid.
 • Vermindert het aantal menselijke interfaces tot 1.
 • Beperkt vertragingen en informatieverlies tot een minimum.
 • Garandeert de handhaving van de bedrijfsprocessen.
 • Archiveert meldingen en statistieken.
 • Documenteert het noodzakelijke overzicht.
 • Kan het aanwezige Corporate Design overnemen.
 • Kan worden aangepast aan interne processen in de onderneming.

Bijkomende pluspunten

 • Alle informatie wordt in realtime gevisualiseerd en doorgestuurd naar het subsysteem.
 • De subsystemen blijven altijd autonoom functioneren.
 • De psm2200 gebruikers zien steeds online de actuele statusinformatie van alle componenten. 
 • De Client-gebruikerssoftware is altijd de meest recente versie.